Russian PM Dmitry Medvedev submits resignation to Putin

Russian PM Dmitry Medvedev submits resignation to Putin

Up next News

Viral

News

Politics

Sport

Showbiz

x